Onze excuses deze pagina is nog underconstruction!

De 20 vragen over voeding en voedingsstoffen

 1. Waarom heeft de vernieuwde levertraan Squalene\Omega 2 zoveel eigenschappen en een breed scala van toepassingen?

 2. Is een hoog cholesterolgehalte in het bloed de directe oorzaak van een hartinfarct?

 

1. Waarom heeft de vernieuwde levertraan Squalene\Omega 2 zoveel eigenschappen en een breed scala van toepassingen?

Allerlei aandoeningen en ziektes staan niet los van het functioneren en processen van onze lichaamsorganen en weefsels. Met andere woorden de vele cellulaire chemische processen in ons lichaam zijn zowel positief als wel negatief te beïnvloeden middels externe factoren in onze leefstijl en interne factoren door chi (geestelijke energie) en voeding in onze eetgewoonten. Het bestaan van chi is terug te vinden in de onzichtbare vitale energiebanen en –centra in ons lichaam die door de acupunctuurgeneeskunde en andere energetische en bio-resonantieve therapiën worden onderstreept. Wanneer we de diepere lagen van de oorsprong van de meeste disbalansen (= ziektes en chronische klachten en aandoeningen) kunnen bereiken, dan wordt de bron van de vele oorzaken aangepakt. De kiem van gezondheid en ook de disbalansen (het ontkiemen tot ziektes en chronische auto-immuunziektes) zijn terug te vinden op het cellulaire niveau. Zo kunnen natuurlijke (voedings)stoffen die deze kerneigenschappen bezitten, ingezet worden. Haaienleverolie c.q. squalene is zo’n natuurlijk product.

 De 7 multifunctionele kerneigenschappen van squalene

Squalene, medische naam is Spinacene of Supraene, biochemische structuur C30 H50 (C30:6n-omega2) is een stof die een metaboliet en voorloper is van cholesterol en speelt een cruciale rol in het Cholesterolsynthese in ons lichaam. Vandaar dat ons lichaam herkent en vertrouwd is met deze actieve en onmisbare evolutionaire stof waardoor sneller in ons metabolisme wordt opgenomen om vervolgens waar nodig te gebruiken.

 1. Anti-oxidator = lichaamseigen stof met 6 dubbele banden C30 H50 (C30:6n-omega2) wijst op een sterke anti-oxidant.

 2. Zuurstofgenerator = levert het chemische proces, waarbij 3 ongebonden zuurstofmoleculen (O2) vrijkomen (redox-functie).

 3. Immuunmodulator = versterkt moduleert weerstand door de energieke vetstof

 4. Cholesterolregulator = een metaboliet en voorloper van cholesterol, speelt een cruciale rol in de cholesterolhuishouding

 5. Energiepromotor = precursor cholesterolsynthese en is een duurzame brandstof  die resulteert in energie, kracht en vitaliteit

 6. Huidregulator = voorloper en regulator in het cholesterolsynthese: 10% van onze huid bestaat uit squalene. Remt oxidatie in de huid.

 7. Herstelstimulator = als een all trans en a-polaire molecule dringt hij sneller in de cel en weefsel door en herstelt en stimuleert waar nodig

2. Is een hoog cholesterolgehalte in het bloed de directe oorzaak van een hartinfarct?

 

Een hoog cholesterolgehalte versnelt het proces dat atherosclerose of aderverkalking genoemd wordt. Wanneer dit in de kransslagaders (de slagaders die buiten op de hartspier lopen en de hartspier van bloed voorzien) plaatsvindt, leidt dit tot een verslechtering van de bloedstroom door de hartspier. Angina pectoris (pijn op de borst door tijdelijk zuurstoftekort in de hartspier) of een hartinfarct (hartaanval, het afsterven van een stukje hartspier door te langdurig zuurstofgebrek) kan hier het gevolg van zijn. Cholesterol is echter maar één van een aantal belangrijke risicofactoren voor atherosclerose, omdat het te hoge LDL cholesterol gaat oxideren (oxy-cholesterol). Dus het compenseren met het consumeren van veel anti-oxidanten in groente, vruchten en onverzadigde vetten en mineralen kan men diverse ziektes voorkomen. De andere belangrijke verdere risicofactoren zijn leeftijd, mannelijk geslacht, hartkwalen in de familie, roken, suikerziekte en hoge bloeddruk. De vraag is wat is te hoog? Statines verlagen zeker het cholesterolgehalte, maar wegen de bijwerkingen hoger aan dan de kwaal? Dat is de vraag en tegelijk de afweging. Er zijn op korte termijn en zeker op langere termijn (meer dan 5 jaar) gebleken dat vele patienten veel bijwerkingen van deze cholesterolremmende medicijnen (statines, zoals Lipitor etc) ondervinden.

 

Inspired by Nature.

                             Driven by Science.

                                                                    Passionated by Nutrition.

Home    

Natuurlijk Herstel. Altijd beter! 

Lukas T.S. Tjan

 • Voedingsadviezen

 • Nutrition Development

 • Complementaire geneeskunde

 • Marketing Voeding & CAM

© Science for Life. 2001-2011. Deze homepage is gemaakt door Mandala Communicatie, www.mandalacommunicatie.nl   

Op desma homepage berust een copyright. Voor meer info kunt u e-mailen naar info@scienceforlife.eu 

Voor alle op deze homepage vermelde informatie geldt de algemene disclaimer.