Silicium

 

Silicium - Het vergeten mineraal

 

Silicium is het meest voorkomende mineraal ter wereld: welke rol speelt dit ‘vergeten’ spoorelement in de voeding van de mens?

 

 

Inleiding
Silicium (‘kiezel’) maakt bijna 28% uit van de totale aardkorst en is na zuurstof het meest voorkomende atoom ter aarde. Silicium komt niet als vrij atoom in de natuur voor. Wel in de vorm van bv. zand, kiezel, gesteente, kwarts, graniet en klei. Er zijn zeer veel verbindingen bekend als silicaten (SiO2 met afgeleiden), siliciden (verbindingen met tevens koolstof), silanolen (verbindingen van silicium met waterstof), siliconen (polymeren van silicium met zuurstof), etc.. Tot de zeventiger jaren werd silicium niet van belang geacht voor de stofwisseling bij de mens: er werden slechts lage concentraties silicium in de weefsels gemeten. Nu weten we dat die kleine hoeveelheden silicium juist essentieel zijn voor een goede gezondheid, reden waarom thans silicium als een essentieel sporenelement in de voeding wordt erkend.


Silicium in huid, haar en nagels
De eerste tekenen van een siliciumtekort zijn meestal te vinden in de huid, haar en nagels. De huid en haren verliezen hun kracht en elasticiteit en de nagels worden brokkelig en breekbaar. Dit treedt vooral op met het stijgen der leeftijd, want dan daalt het siliciumgehalte. Toevoeging van extra silicium herstelt de huid en de nagels, zoals blijkt uit een verbeterde en sterkere haargroei: er bestaat een rechtstreeks verband tussen het siliciumgehalte enerzijds en de conditie van huid, haar en nagels anderzijds.

 

Silicium en botten
Silicium bevordert de groei van nieuwe botcellen en remt tevens de botafbraak. Daarnaast wordt ook de calciumhuishouding bevorderd. Zo blijkt dat bij osteoporose er lagere siliciumconcentraties worden gevonden. Ook heeft silicium een positief effect op collageen in de matrix van het bot. In dierexperimenteel onderzoek is bij zowel kippen als ratten vastgesteld dat extra silicium een betere botgroei geeft en ook een verbeterde fractuurgenezing. Toevoeging van silicium aan het dieet bij ratten gaf een stijging van het calcium gehalte met 20% toe ten opzichte van ratten met een normaal dieet.
Andere studies hebben tevens laten zien dat Siliziumzuur (OSA) artrose en arthritis kan overwinnen.

De opname van Silicium door het lichaam
Vanaf het begin van de evolutie komt silicium voor bij plant en dier: veel planten en dieren hadden een uitwendig skelet van siliciumdioxide. Na het afsterven van deze organismen blijven de kiezelpantsers bestaan, zoals deze voorkomen in lagen bekend als kiezelgoer of diatomeeënaarde. De rol van silicium in de stofwisseling bij de mens is nog maar ten dele opgehelderd. Veel experimenten liepen tot voor kort schipbreuk op het feit dat bijna alle siliciumverbindingen in de voeding bestaan uit lange ketens: polymeren, veelal SiO2-verbindingen. Deze verbindingen worden amper/niet door het lichaam opgenomen. Alleen het (ortho)siliciumzuur -Si(OH) 4- wordt door het lichaam opgenomen en kan de celwand passeren. Een nadeel is dat tot voor kort het orthosiliciumzuur een instabiele stof was, die snel in andere verbindingen werd omgezet en daardoor ook niet werd opgenomen door het lichaam. Hoewel uit de SiO2 verbindingen in de maag zeer kleine hoeveelheden siliciumzuur worden gevormd is dit onvoldoende voor de dagelijkse behoefte aan silicium. Ook komt het orthosiliciumzuur van nature in kleine hoeveelheden voor in de grond en in oppervlaktewateren. Echter door de intensieve akkerbouw is nagenoeg al het siliciumzuur uit de grond verdwenen, alsook uit het oppervlaktewater en dat geldt al helemaal bij watervervuiling.


Conclusie: er komt steeds minder (ortho)siliciumzuur (OSA= Ortho Silicic acid) voor, waardoor er steeds minder silicium door het lichaam wordt opgenomen. De suppletie met (ortho)siliciumzuur herstelt een verloren gegaan evenwicht en silicium heeft een heilzame werking op de mens (plant en dier).


Nieuwe biologisch actieve vorm
Afgelopen jaren is een nieuwe methode ontwikkeld, waardoor het instabiele siliciumzuur gestabiliseerd is en niet meer wordt omgezet in biologisch niet opneembare polymeren. Dit gestabiliseerde orthosiliciumzuur is biologisch actief en wordt goed door het lichaam opgenomen. Bovendien neemt de biologische beschikbaarheid toe omdat het orthosiliciumzuur wateroplosbaar is. Zo bleek uit proeven met kalveren dat bij toevoeging van gestabiliseerd orthosiliciumzuur aan de voeding het siliciumgehalte in het serum met 70% is toegenomen. Met dit stabiele siliciumzuur zijn de afgelopen jaren ook proefnemingen gedaan bij allerlei planten en (vrucht)bomen. De resultaten zijn zonder meer spectaculair: de planten worden sterker, de gewasopbrengst neemt toe en de vruchten zijn sappiger, malser en steviger.


Effecten bij de mens
De effecten van silicium in de vorm opneembare orthosiliciumzuur bij de mens zijn deels bekend: de nagels en haren worden sterker, terwijl diverse huidaandoeningen verdwijnen bij opname van silicium door het lichaam. Gewrichtsklachten bij artrose (gewrichtslijtage), artritis en reuma, alsook pijnklachten door osteoporose (botontkalking) verminderen veelal spectaculair. Ook de pijnklachten door peesontstekingen worden gunstig beïnvloed. Daarnaast blijkt het middel ontstekingsremmend te zijn en versterkt het de werking van het afweersysteem. Ook blijkt uit onderzoek bij konijnen dat silicium aderverkalking ten dele kan voorkomen. De nadelige effecten van het mineraal aluminium (soms schadelijk voor het lichaam) worden door silicium tegengegaan.

Combinatie met het element boor
Het element boor speelt eveneens een rol bij de bothuishouding. In proeven met toediening van 3 mg boor per dag bleek het calciumverlies bij postmenopauzale vrouwen met 40% te verminderen. Boor heeft daarnaast een positief effect op sommige hormonen en vitamine D. De combinatie van silicium en boor leidt tot een wederzijds versterkend effect, zoals uit uitvoerig onderzoek in België bleek.

Dit artikeltje is naar aanleiding van de lezing van prof. dr. Dirk vanden Berghe tijdens Internationaal Therapeutenbeurs te Apeldoorn, 12 en 13 november 2011.

 

Inspired by Nature.

                             Driven by Science.

                                                                    Passionated by Nutrition.

Home    

Natuurlijk Herstel. Altijd beter! 

Lukas T.S. Tjan

  • Voedingsadviezen

  • Nutrition Development

  • Complementaire geneeskunde

  • Marketing Voeding & CAM

© Science for Life. 2001-2011. Deze homepage is gemaakt door Mandala Communicatie, www.mandalacommunicatie.nl   

Op deze homepage berust een copyright. Voor meer info kunt u e-mailen naar info@scienceforlife.eu 

Voor alle op deze homepage vermelde informatie geldt de algemene disclaimer.