De complementaire geneeskunde, gezondheid en wetenschappen

 

De term orthomoleculaire geneeskunde is voor het eerst gepubliceerd in 1965 in het wetenschappelijke tijdschrift Science, door de Amerikaanse biochemicus Linus Carl Pauling (1901-1994), tweevoudig Nobel-prijswinnaar voor de chemie en voor de vrede. Pauling pleitte in zijn boek Cancer and Vitamin C (1979) voor het gebruik van hoge doses vitamine C ter voorkoming van kanker. Linus Pauling nam dagelijks tussen 5 en 10 g vitamine C in, dat is ongeveer 100 tot 200 meer dan de huidige 'normale' gangbare dosering. Hij stierf zelf aan prostaatkanker maar meende dat hij door veel vitamine C te slikken de ziekte lang in toom gehouden had. Hij was altijd vitaal en gezond geweest en stierf op hoge leeftijd van 93 jaar.

Het woord orthomoleculair komt van orthos, het betekent in het Grieks voor goed of juist en moleculen - de bouwstenen van ons lichaam in moleculaire omgeving ofwel optimaal biochemisch milieu.

 

" Don't criticize what you can't understand "

 

Wat is orthomoleculaire gezondheid?

Het concept van orthomoleculaire of cellulaire gezondheid is gebaseerd op het principe dat gezondheid wordt bepaald op het niveau van de biljoenen cellen waaruit het menselijk lichaam bestaat. Het cellulaire niveau in het menselijk lichaam wordt volkomen verwaarloosd door de reguliere conventionele geneeskunde, en orthodoxe artsen behandelen onze organen zonder voldoende aandacht te besteden aan de voedingsstatus van de cellen waaruit deze bestaan, omdat de huidige studie Geneeskunde weinig of geen aandacht geven aan de significante preventieve rol van voeding en voedingsstoffen bij diverse ziektes, laat staan de genezende rol van voedingsstoffen bij diezelfde ziektes. Bovendien wordt gemakshalve ervan uitgegaan dat de inname van voedingsstoffen en medicijnen gelijk staat aan de opname van diezelfde stoffen in ons lichaam, hetgeen dat zeker niet het geval is.

Vitaminen, mineralen, aminozuren en andere essentiŽle voedingsstoffen zijn nodig voor de duizenden biochemische reacties die continue in elke cel plaatsvinden, en een chronisch tekort aan deze essentiŽle voedingsstoffen is de meest voorkomende oorzaak van een onvoldoende of gebrekkig functioneren van de cellen en daardoor dus op termijn van aandoeningen en ziekten.

Een optimale inname van vitaminen, mineralen, aminozuren en andere essentiŽle voedingsstoffen is daarom de sleutel tot het bereiken van een optimale gezondheid en het voorkomen van de ontwikkeling van chronische ziekten.

 

Wat zijn voedingsstoffen?

Het concept van voedingsstoffensynergie maximaliseert de voordelen van microvoedingsstoffen voor de gezondheid omdat gebleken is dat ze het beste werken in "teams". Het is daarom niet de inname van een enkele voedingsstof die zorgt voor een volledige gezondheid, maar de inname van een volledig spectrum van een aantal verschillende microvoedingsstoffen, zoals vitaminen, mineralen, aminozuren en spoorelementen. De klinische effectiviteit van deze aanpak is niet alleen aangetoond door veel van onze eigen onderzoeken, maar ook door onafhankelijke onderzoeken door anderen.

Onderzoek op het gebied van cellulaire gezondheid richt zich op voedingsstoffensynergie als effectiefste aanpak voor het optimaliseren van cellulair metabolisme en het herstellen van de balans daarvan, omdat herhaaldelijk werd aangetoond dat deze aanpak effectiever is dan het gebruik van individuele voedingsstoffen, of een willekeurige combinatie daarvan.

 

Wat zijn de voordelen van de aanpak van cellulaire gezondheid ten opzichte van conventionele geneeskunde?

De aanpak van de cellulaire gezondheid is gebaseerd op de ontdekking dat gezondheid en ziekte niet bepaald worden op het niveau van de organen maar op het niveau van de biljoenen cellen waar deze organen en het menselijk lichaam uit bestaan.

Deze aanpak staat loodrecht tegenover die van de conventionele geneeskunde, die het lichaam opdeelt in verschillende disciplines en elk orgaan in feite als aparte eenheid behandelt. Zo zorgt in de conventionele geneeskunde de cardioloog voor het hart, de gastro-enteroloog voor de spijsvertering, de hematoloog voor de lever etc. Deze aanpak negeert het feit dat de allerbelangrijkste reden voor een verzwakking van de celfunctie Ė en dus voor de ontwikkeling van ziekte Ė een gebrek is aan bio-energie op het celniveau.

De belangrijkste bio-energiemoleculen die cellen nodig hebben om goed te kunnen functioneren zijn bio-katalysatoren; kleine moleculen die de chemische reacties versnellen die plaatsvinden in de cellen. De belangrijkste van deze moleculen zijn vitaminen, mineralen, spoorelementen en bepaalde aminozuren. Cellulaire gezondheid is een nieuw onderzoeksveld dat deze kennis toepast voor de preventie en behandeling van de meest voorkomende ziekten van tegenwoordig.

Geneeskunde die op farmaceutica is gebaseerd, daarentegen, behandelt niet de basisoorzaak van ziekten Ė tekorten aan voedingsstoffen op celniveau Ė maar behandelt in plaats daarvan enkel de symptomen: pijnstillers tegen hoofdpijn, antacidum tegen maagzuur; ontstekingsremmers tegen reuma en jicht, etc.

Bovendien is geneeskunde die op farmaceutica is gebaseerd zeer gevaarlijk. In 1998 publiceerde het Journal of the American Medical Association bijvoorbeeld een onderzoek waarin geschat werd dat in het jaar 1994 ongeveer 2.216.000 ziekenhuispatiŽnten in de Verenigde Staten een ernstige reactie had gehad op geneesmiddelen en er 106.000 mensen aan een reactie hierop waren overleden. Hiermee stonden voorgeschreven medicijnen die in een ziekenhuis worden toegediend door medisch bevoegd personeel volgens de instructies van de fabrikant, tussen de vierde en de zesde plaats van doodsoorzaken in de Verenigde Staten in dat jaar. Recenter schatte onderzoekers van de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA dat in 2004 een enkel geneesmiddel, Vioxx, tussen 88.000 en 139.000 hartaanvallen had veroorzaakt, waarvan er 30 tot 40 procent waarschijnlijk fataal waren, in de vijf jaar dat het medicijn op de markt was.

De natuurlijke therapieŽn die gebaseerd zijn op de principes van cellulaire gezondheid zijn daarentegen in werkelijkheid gezonder dan het voedsel op uw bord. Het is zelfs zo dat er geschat wordt dat, op basis van gegevens die voornamelijk zijn verzameld door officiŽle statistieken van de overheid van Nieuw Zeeland, blijkt dat het risico op overlijden door het innemen van een supplement ligt ergens tussen de kans op overlijden als gevolg van het getroffen worden door de bliksem en die als gevolg van het geraakt worden door een vallende meteoriet.

 

Is er onderzoek dat de aanpak van de orthomoleculaire gezondheid ondersteunt?

Ja! Diverse Internationale Universiteiten zoals Stanford en Harvard University en nationale universiteiten van Voedings- en gezondheidswetenschappen in Wageningen, Maastricht en Amsterdam en diverse grote gezondheidscentra en Ėklinieken hebben gegevens van velerlei belangrijke klinische studies en onderzoekingen die verslag doen van het doorslaggevende belang van microvoedingsstoffen en voeding voor het behouden van een optimale gezondheid.

Ook naast documentatie van deze universiteiten , zult u ook een uitgebreide "bibliotheek" aantreffen bij WHO over de gezondheidsvoordelen van vitaminen, microvoedingsstoffen en voeding in de strijd tegen de meest voorkomende gezondheidsklachten en ziekten internationaal op dit moment.

Bij het documenteren van deze onderzoeken en rapporten hebben we grote moeite gedaan onderzoeken op te nemen van zo lang mogelijk geleden. Dit hebben we gedaan om vast te leggen dat er al 50, 60, 70 en zelfs 80 jaar lang een overvloed van kennis en wetenschappelijke informatie over natuurgeneeswijzen beschikbaar is die de basis hebben gevormd van de integrale en complementaire geneeskunde.

 

Waarom hebben we weinig of nooit eerder over deze doorbraken gehoord?

De farmaceutische industrie heeft geen belang bij therapieŽn die gebaseerd zijn op het gebruik van vitaminen, mineralen, aminozuren en andere natuurlijke essentiŽle voedingsstoffen, omdat deze stoffen niet gepatenteerd kunnen worden en daarom niet met veel winst kunnen worden verkocht. Dat is de reden dat alle informatie over de gunstige uitwerking van deze stoffen zoveel mogelijk wordt verhinderd en op grote schaal, herhaaldelijk wordt ontkend.

De synthetische medicijnen die door de farmaceutische industrie worden geproduceerd kunnen echter wel worden gepatenteerd, en totale wereldomzet van farmaceutica groeide in 2006 met 7% en bedraagt $643 miljard dollar.  De totale omzet van de tien grootste farmaceutische bedrijven bedroeg in 2000 ruim 500 miljard met een totale winst van ruim 100 miljard. Om de hoge winstcijfers van zo'n 20 procent te verzekeren moeten die bedrijven een grote creativiteit aan de dag leggen; veel zieke mensen die lang ziek blijven ......

 

Helaas heeft de farmaceutische industrie alleen belang bij de zieke mens.

De marktplaats voor de farmaceutische industrie is dan ook het in stand houden van het ziekelijk lichaam van de mens. Daarom is instandhouding en uitbreiding van ziekten een allereerste vereiste voor de groei van de farmaceutische industrie.

Een belangrijke strategie voor het bereiken van dit doel is de ontwikkeling van medicijnen die slechts symptomen onderdrukken en het voorkomen van genezing of uitroeiing van ziekten. Dit verklaart waarom de meeste voorgeschreven medicijnen die vandaag de dag op de markt zijn geen bewezen tijdelijke werkzaamheid hebben en zich enkel op symptomen richten.

De bevordering en uitbreiding van ziekten vergroten de markt van de farmaceutische investeringsindustrie Ė terwijl preventie en behandeling van de basisoorzaken van ziekten de winstgevendheid op de lange termijn verlagen; daarom wordt dit vermeden of zelfs verhinderd door deze industrie. Het ergste van alles is dat het uitroeien van ziekten door de aard ervan niet verenigbaar is met, en volkomen indruist tegen, de belangen van de farmaceutische investeringsindustrie.

Vitaminen en andere effectieve natuurgeneesmiddelen die cellulair metabolisme optimaliseren bedreigen de "zieke" farmaceutische sector omdat ze zich richten op de cellulaire oorzaak van de meest voorkomende ziekten van vandaag en ze niet gepatenteerd kunnen worden.

 

Bronnen:

Driven by Science.

                                 Passionated by Nutrition.

                                                         Inspired by Nature.

Home    

Natuurlijk Herstel. Altijd beter! 

Lukas T.S. Tjan

  • Voedingsadviezen

  • Nutrition Development

  • Complementaire geneeskunde

  • Marketing Voeding & CAM

© Science for Life. 2001-2011. Deze homepage is gemaakt door Mandala Communicatie, www.mandalacommunicatie.nl   

Op deze homepage berust een copyright. Voor meer info kunt u e-mailen naar info@scienceforlife.eu 

Voor alle op deze homepage vermelde informatie geldt de algemene disclaimer.