Nieuws

 

De laatste stuiptrekking van de machtige Codex Alimentarius: Informatie over voedingssupplementen door EU-regels is flink geminimaliseerd

Vanaf half december as. zijn voedingssupplementenfirmaís en ook winkels niet meer gerechtigd om iets te zeggen over de werking van vrijwel al hun producten. Hooguit mag op individueel niveau van een product iets gezegd worden over de werking ervan op de gezondheid, maar mag niet in verband worden gebracht met een ziekte. Helaas heeft de macht van de Farmacie-lobby in Brussel zich doen spreken, met andere woorden de volgende fase van de Macht van Codex Alimentarius is van kracht.

Dat is bepaald op Europees niveau. Deze nieuwe EU-regels over voedingssupplementen zullen alleen maar meer tot verwarring en misleiding leiden, ondanks dat firmaís en winkels nu bezig zijn om hun informatie, inclusief etiketten en websites, aan te passen aan de restrictieve nieuwe Europese regels.

Van slechts een handjevol voedingsstoffen is toegestaan om er een gezondheidsclaim aan te verbinden. Deze product-specifieke claim is dan goedgekeurd door de EFSA, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. Voor de meeste supplementen, zoals ook voor visoliesupplementen en probiotica, is het vanaf dit jaar verboden om er ook maar enige informatie over te verschaffen die toelicht waar het voedingssupplement voor gebruikt kan worden. Overtredingen worden streng bestraft met astronomische boetes van minimaal Ä 30.500,-. Nederland is het eerste land waarin deze nieuwe regelgeving is ingegaan, ter voorbereiding op wereldwijde implementatie in 2013.

Wat dit betekent en hoe restrictief deze wetgeving is blijkt bijvoorbeeld uit: een getekend hartje op het etiket van een coŽnzym Q10-voedingssupplement is verboden. Het woord Ďenergieí mag er niet op staan. Dergelijke uitingen worden gezien als een gezondheidsclaim die niet is goedgekeurd door de EU-autoriteiten. Steeds meer zul je te maken krijgen met voedingssupplementen met een Ďetiket zonder informatieí. Hetzelfde geldt voor folders en websites.

Dat dit tot rare situaties kan leiden blijkt uit het volgende. Zo zul je niet verbaasd moeten staan wanneer je straks een coŽnzym Q10-voedingssupplement wťl met de gezondheidsclaim Ďenergieí ziet. Is de fabrikant in overtreding? Nee, hij heeft gewoon vitamine B1 en wel 15% (!) van de ADH toegevoegd: 0,165 mg. Deze belachelijk kleine hoeveelheid is volgens de autoriteiten voldoende voor de claim Ďenergieí. Daar lift de CoŽnzym Q10 dan op mee.

 

Deze nieuwe verordening, een wettelijke EU-maatregel is uiteraard onder het mom van consumentenveiligheid gepresenteerd, maar in feite is het een poging van de farmaceutische industrie om alle natuurlijke middelen\producten die langs de natuurlijke processen werken en die uiteraard veel goedkoper zijn dan de medicijnen, buitenspel te zetten. De laatste stuiptrekking van de machtige en rijke Farmaceutische Industrie is een feit!

De gevolgen zijn immens voor vrijwel iedereen omdat de vrijheid van meningsuiting en van pers - een grondrecht -  er sterk door wordt beperkt. Direct getroffen worden o.a. producenten en distributeurs van voedingsmiddelen en Ėsupplementen, uitgevers van gezondheidsbladen, journalisten en websites met onafhankelijk nieuws en vooral diegene die langs voeding en voedingssupplementen de weg naar herstel verkiezen boven de chemische farmaceutische producten met de veel grotere bijwerkingen.

 

De lijst van 222 toegestane gezondheidsclaims is opgesteld door de Europese Commissie. Tot begin 2008 bestond de mogelijkheid gezondheidsclaims voor goedkeuring voor te dragen bij de Europese Commissie. Deze claims moesten wetenschappelijk zijn onderbouwd. De Commissie heeft van de ingediende claims er ongeveer 4000 voorgelegd aan de European Food Safety Authority (EFSA). De EFSA is het Europees wetenschappelijk bureau op het gebied van voedselveiligheid.

De EFSA heeft vervolgens 222 claims positief beoordeeld; alleen deze zijn sinds 14 december 2012 toegelaten. Alle afgewezen en niet beoordeelde claims zijn vanaf dan dus niet meer toegestaan. Overigens kunnen producenten nieuwe aanvragen indienen. Pas als blijkt dat deze voldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd en zijn toegevoegd aan de lijsten met goedgekeurde gezondheidsclaims mogen deze nieuwe gezondheidsclaims ook worden gebruikt.

 

Hersensactiviteiten bij chronische slaapproblemen

 

Van chronische slaapproblemen zonder aanwijsbare oorzaak, ook wel insomnie genoemd, is bekend dat het kan leiden tot geheugenklachten, emotionele instabiliteit en moeite hebben met meerdere dingen tegelijk doen. Tot nu toe was er weinig bekend over wat er bij deze aandoening in de hersenen gebeurt. Ellemarije Altena onderzocht voor haar promotie vijftigplussers met insomnie en vond dat de hersenactiviteit anders was dan bij leeftijdgenoten zonder slaapproblemen.

 

Deze afwijkingen herstelden zich deels na slaaptherapie zonder medicijnen. Ook in de hersenstructuur werden verschillen gevonden: in de orbitofrontale hersenschors (vooraan in de hersenen) en de precuneus (een meer naar achter gelegen gebied) hadden de slechte slapers minder grijze stof dan mensen zonder slaapproblemen. Het orbitofrontale gebied is belangrijk om te evalueren of een stimulus prettig is. De precuneus maakt deel uit van het rustnetwerk, dat actief wordt als de hersenen zich minder met prikkels uit de omgeving gaan bezighouden.

 

Overigens presteerden de insomniepatiŽnten niet slechter dan de normaal slapenden op de meeste taken. Dit kan komen door een verhoogde Ďarousalí, waarvoor Altena en haar collegaís ook aanwijzingen vonden na stimulatie van de hersenen met transcraniele magnetische stimulatie (TMS). Deze verhoogde Ďarousalí herstelde zich niet na slaaptherapie.

 

Om te kijken of de gevolgen van insomnie vergelijkbaar zijn met een nacht zonder diepe slaap, werd de diepe slaap van een groep vijftigplussers zonder slaapproblemen twee nachten verstoord. De gevolgen hiervan leken niet op insomnie, een aandoening die vaak al jaren speelt. De hersenactiviteit en prestatie van de groep zonder slaapproblemen van wie de diepe slaap verstoord was, leek meer op de prestatie en hersenactiviteit na een nacht helemaal niet slapen.

 

Plaatjes werden bijvoorbeeld minder goed onthouden en er was minder activiteit in de hippocampus, die belangrijk is voor de helderheid en activiteit van ons geheugen. Hieruit blijkt weer hoe belangrijk diepe slaap is voor het goed functioneren van ons geheugen en onze hersenen.

 

Levenswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Ellemarije Altena, promotors prof.dr. D.F. Swaab prof.dr. E.J.W. van Someren

 

Complementaire en integratieve geneeskunde en kanker.

Op het Europees congres voor integratieve geneeskunde (ECIM) legde professor Volker Diehl - autoriteit op het gebied van bloedkunde - uit waarom complementaire behandelingen belangrijk zijn. Zelfs in de kankergeneeskunde.Het leven van een kankerpatiŽnt verandert ingrijpend vanaf het moment dat hij de diagnose krijgt,' vertelde hij. 'Plotseling zien ze hun lichaam en hun leven in een totaal ander kader. Chemotherapie kan bijzonder zwaar en beangstigend zijn, maar ziekenhuizen verwaarlozen dat psychologisch aspect. Kankerspecialisten weten het beste hoe ze een tumor moeten bestrijden, maar op psychologische vlak durven ze wel eens onmenselijk koud uit de hoek te komen. Complementaire geneeskunde heeft wel veel voeling voor die problemen, omdat zij het welzijn van de patiŽnt centraal stelt. Dertig jaar lang voerde ik onderzoek naar kankertherapieŽn, maar pas laat in mijn carriŤre kwam ik tot de slotsom dat we een belangrijk aspect gemist hadden: het psychologische welzijn van de patiŽnt. Diehl geeft toe dat er nog een hele weg afgelegd moet worden om de werkzaamheid van complementaire behandelingen te bewijzen. Maar dan is er meer erkenning van de academische wereld nodig en een grotere bereidheid om onderzoek ernaar te voeren.

4e Europese Congres voor integratieve Medicine

Complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM) zit in de lift. In sommige landen werken CAM-artsen nauw samen met conventionele artsen, zodat daar werkelijk sprake is van 'integratieve geneeskunde'. Een stand van zaken in de integratieve geneeskunde vernamen we op 7 en 8 oktober 2011 op de vierde editie van het ECIM-congres in Berlijn.

Oncologie en integratieve geneeskunde

Prof. dr. med. Benno Brinkhaus was erg in zijn nopjes dat het congres in een universitair gebouw plaatsvond. Hij opende het congres door een aantal definities van integratieve geneeskunde (IG) op te sommen. Aan elke definitie schortte wel iets, dus schakelde hij over op metaforen: het devies van een Zwitserse acrobaatpiloot luidde eens: 'Fight the elements, and land as a winner.' Later werd hij een ballonvaarder, en nam hij een andere attitude. In een luchtballon is erg niks te bestrijden, integendeel ben je afhankelijk van de elementen, en heb je informatie van meteorologen nodig voor lange afstanden. Harmonie is hier het sleutelwoord, en dat is wat ook de integrale geneeskunde beoogt: aanpassen aan de omgeving, geduld uitoefenen, teamwork en zoeken, terwijl in de conventionele geneeskunde er een rechtlijnig doel is, die efficiŽnt en snel bereikt moet worden.

'Het gezondheidssysteem is kapot' was de conclusie van prof. dr. med. Gustav Dobos. 'Mainstreamgeneeskunde is de beste die we ooit hebben gehad, maar die bereikt nu haar grenzen. Ons staat immers een enorme toename chronische ziekten te verwachten, en daarop heeft zij geen antwoord.' IG daarentegen wordt steeds populairder en de IG-wachtlijsten worden steeds langer, terwijl CAM vroeger eerder iets als voodoo beschouwd werd. Vandaag zijn er acht professorships in Duitsland, en bestaan er universitaire CAM-opleidingen. Jammer genoeg ontbreken de fondsen nog voor goed onderzoek, want evidence-based wordt hier even hoog aangeschreven.

Dr. Gary Deng werkt aan de CAM-afdeling van het prestigieuze Memorial Sloan-Kettering Cancer Center van New York. Oncologen weten het beste hoe ze kanker moeten behandelen, maar de patiŽnt blijft in de kou staan als het op pijn en bijwerkingen aankomt. CAM-therapeuten hebben juist wel veel ervaring en voeling met pijn, en met patiŽnten. Momenteel is Gary Deng voorzitter van de Society for integrative medicine, en heeft hij meegewerkt aan patient centered richtlijnen voor integratieve oncologie. Andere kankerinstituten in de VS komen vanzelf tot de vaststelling dat CAM-behandelingen nodig zijn Ė vele kankerklinieken in de VS hebben ondertussen al een CAM-afdeling! Ė maar weten niet zo goed hoe eraan te beginnen, en hebben richtlijnen nodig als opstapje.

Ook prof. em. Volker Diehl legt bijzondere nadruk op het belang van participatie van de patiŽnt. Volker Diehl is moleculair bioloog en heeft zijn strepen verdiend in onderzoek naar bloedkankers. Randomized clinical trialsreduceren 20.000 patiŽnten tot ťťn gemiddelde, en op dat gemiddelde is de conventionele geneeskunde gefundeerd. Voor de IG komt het erop aan om elke patiŽnt terug een eigen gezicht te geven. Een patiŽnt die een kankerdiagnose krijgt, ervaart een drastische ommekeer in zijn/haar leven. Oncologen proberen to save the drowning man, terwijl IM hem tracht to learn to swim.

Mind-bodygeneeskunde

Nog andere voorname sprekers deden hun duit in het zakje. Prof. dr. med. Andreas Michalsen

gaf een overzicht van de stand van zaken in de mind-bodygeneeskunde. Zo zijn er bemoedigende resultaten met yoga, tai chi, mindfulness, meditatie enzovoort. De moeilijkheid blijft om die behandelingen te integreren in ons drukke dagelijkse leven. Dr. neurobiol. Sara Lazar toonde dat de neurologische effecten van meditatie met moderne neuro-imagingmethoden gemeten kunnen worden. Haar onderzoeksgroep is erin geslaagd om veranderingen in de hersenstructuur te meten bij patiŽnten die acht weken lang mediteerden (en nog nooit eerder gemediteerd hadden). Prof. Chencheng Wang (Boston) gaf indrukwekkende resultaten van de studie met tai chi op fibromyalgiepatiŽnten. Haar resultaten werden zelfs in de New England journal of medicine gepubliceerd, een prestatie waarvoor andere aanwezige IG-professoren hun jaloezie met de nodige ironie lieten blijken. Een presentatie van de grootste en beste acupunctuurmeta-analyse die tot nog toe verricht is Ė Acupuncture trialists' collaboration Ė, kregen we van de Britse professor George Lewith. Echte acupunctuur werkt significant beter dan nep-acupunctuur (dat als placebo gebruikt wordt). De effect size was niet zo groot, maar dat komt omdat het placebo-effect van nep-acupunctuur zo groot is. Acupunctuur werkt op zich behoorlijk in de pijnbestrijding.

Integratieve pediatrie

Kinderoncologie verschilt zeer sterk van de gewone oncologie, zo begon prof. dr. med. GŁnter Henze. Kanker bij kinderen is levensbedreigend en kan dodelijk zijn binnen enkele weken. De prognose is veel beter dan vroeger: 80 % blijft op lange termijn ziektevrij. Het eigene aan kinderoncologie is dat er geen klassieke clinical trials kunnen gedaan worden. De doelgroep is daar veel te klein voor, en elke kanker is zo verschillend dan een vergelijk niet mogelijk is. Vooruitgang in de kinderoncologie wordt geboekt door steeds elke therapie te documenteren en het resultaat terug te koppelen naar latere behandelingen. Ook voor de kinderoncologie ziet Henze een rol voor CAM.

Tot slot sloten twee Nederlandse onderzoeksters het congres af. Dr. Ines von Rosenstiel vertelde hoe zij in Nederland integratieve geneeskunde toepast in de pediatrie: geÔndividualiseerd, het kind centraal stellend, de familie betrekkend en zich richtend op welzijn en preventie. Een rolmodel voor haar is dr. Kathi Kemper geweest, die in de VS de Pediatric second opinion clinic heeft opgericht (www.wakehealth.edu). Ook zij ziet gunstige IG-ontwikkelingen in de pediatrie, meer en meer CAM-publicaties vinden hun weg in pediatrische vakbladen. Ook deAmerican academy for pediatry (AAP) heeft nu een aparte rubriek voor CAM-topics. Dat IG nu op een wetenschappelijk hoger niveau werkt, bewijst het feit dat een rechterlijke instantie onlangs vier moeders ter bemiddeling naar haar instituut toegewees omdat ze hun kinderen op een extreem dieet zetten (o.a. raw food). Kinderarts Arine Vlieger stelde de resultaten voor van een enquÍte van het Sint-Antoniushospitaal (Nieuwegein) die in mei in de European journal of pediatrics verschenen. 39 % van de kinderartsen die geantwoord hadden, bevestigde een of andere vorm van CAM toe te passen in zijn praktijk. 30 % had een patiŽnt ooit naar een CAM-arts doorverwezen. Echter de helft van de kinderartsen bleek nog maar weinig kennis te hebben van CAM. Er is dus nog werk aan de winkel om CAM bekender te maken, maar ook om de veiligheid en werkzaamheid ervan beter in kaart te brengen.

Dr. Elio Rossi mocht als afsluiter nog wat promotie maken voor de volgende editie van congres die in een historisch kader in Firenze zal plaatsvinden .

ECIM 2012
5th European congress for integrative medicine
Fortezza da basso, Firenze (ItaliŽ)
21 - 22 september 2012
Info: 
ecim2012@regione.toscana.it
www.ecim-congress.org

Stevia als zoetstof toegelaten door EU

Beter voorkomen dan genezen!

 

BRUSSEL Ė Het gebruik van de plantaardige zoetstof stevia in voedingsmiddelen is binnenkort in Europa toegestaan.

Dat maakte een woordvoerder van de EU gisteren in Brussel bekend. De toelating leidt tot de komst van een geduchte concurrent voor tafelsuiker en synthetische zoetstoffen.

Stevia is een revolutionair en vernieuwd product met het extract van de eeuwenoude kruidachtige plant Stevia Rebaudiana, een van de meest geneeskrachtige planten op aarde.

Stevia is een plant uit Zuid-Amerika die stevioglucosiden bevat. De bijzondere eigenschappen van deze unieke en wonderbaarlijke plant zijn niet te evenaren en het effect op de stofwisseling, alsook uitwendig op de huid is ongekend. Ook bevatten de bladeren van nature een zoetkracht tot wel 45 maal die van suiker, zonder calorieŽn en nadelige invloed op uw tanden. In het algemeen zijn ze enkele honderden malen zoeter dan glucoes uit biet- en rietsuiker. Stevia maakt niet dik en is om die reden belangrijk in de strijd tegen obesitas en overgewicht. Ook diabetici kunnen de zoetstof stevia zonder problemen gebruiken.

Hoewel de blaadjes van de steviaplant in Zuid-Amerika al eeuwen als zoetmiddel worden gebruikt, mochten steviolglucosiden volgens de Europese wetgeving binnen de EU-landen niet zo maar in levensmiddelen worden toegepast. Vorig jaar maakte de Europese voedselautoriteit European Food Safety Authority (EFSA) bekend dat bij wetenschappelijk onderzoek het gebruik van stevioglycosiden, het zoete deel van de steviaplant geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid konden worden vastgesteld. Vandaar dat ze (stevia en de stevia-onderdelen) nu gebruikt mogen worden in voedingsmiddelen en tevens in de EU als zoetstof mag worden verkocht.

Wereldwijd wordt Stevia dan ook gebruikt als gezonde vervanger voor suiker en kunstmatige zoetstoffen en is het uitermate geschikt voor mensen met overgewicht en diabetes. Japan spant de kroon in het consumeren van Stevia. Hier wordt al ruim 25 jaar Stevia verwerkt in vele producten en vervangt inmiddels 60% van de zoetstoffen-markt. Zelfs multinationals als Coca-Cola gebruiken hier Stevia om hun producten te zoeten en hebben de omstreden kunstmatige zoetstoffen al vele jaren verbannen.

 

Bezoek de website http://www.allesoverstevia.nl voor meer info over het gebruik van Stevia.

 

Effecten Silicium in de vorm van OSA bij de mens
De effecten van silicium in de vorm opneembare orthosiliciumzuur (OSA) bij de mens zijn deels bekend: de nagels en haren worden sterker, terwijl diverse huidaandoeningen verdwijnen bij opname van silicium door het lichaam. Gewrichtsklachten bij artrose (gewrichtslijtage), artritis en reuma, alsook pijnklachten door osteoporose (botontkalking) verminderen veelal spectaculair. Ook de pijnklachten door peesontstekingen worden gunstig beÔnvloed. Daarnaast blijkt het middel ontstekingsremmend te zijn en versterkt het de werking van het afweersysteem. Ook blijkt uit onderzoek bij konijnen dat silicium aderverkalking ten dele kan voorkomen. De nadelige effecten van het mineraal aluminium (soms schadelijk voor het lichaam) worden door silicium tegengegaan.

 

>> Meer informatie over Silicium

 

 

opsommingsteken De kracht van Magnesium
opsommingsteken De genezende kracht van cayennepeper
opsommingsteken Deze economische crisis is geen ramp, maar een zegen
opsommingsteken Tantra: de kunst van het liefhebben
opsommingsteken Positief voelen is belangrijker dan positief denken
opsommingsteken Leef vanuit je hart
opsommingsteken Het is mijn plicht optimistisch te zijn
opsommingsteken De hoop te delen
opsommingsteken The Science of Miracles

 

Vitamine C en kanker

Nutrition and Cancer

Source: Stanford University

Video over Gezondheid en Ziekte

 

"Beschouw onze voeding als medicijn en de natuur als apotheek en onze duurzame gezondheid als de weg! "

 

Voeding en gezondheid

Arts en voedingsgeneeskundige dr. Anna Kruyswijk komt voor de buis om te vertellen hoe het is gesteld met de kwaliteit van het voedsel dat wij eten. Eten we gezond genoeg om onze gezondheid op peil te houden? De arts legt het verschil uit tussen biologisch en niet-biologische voeding, lokale en buitenlandse producten en vertelt wat gezonder is. Tot slot schenkt ze ook aandacht aan voedingssupplementen. Zijn die nu echt wel nodig?

 

 

 

 

 

 

 

TED X Maastricht: Luuk Simons "From disease management tot lifestyle management?". Duur: 14 min.

            

 

            Algemene informatie over voeding en spijsvertering

          

 

             Gezonde voeding: de schijf van 5 . Voedingscentrum Nederland

          

 

            Chronisch ziek, maar ongeneeslijk optimistisch. Woorden waar warmte inzit.

          

           

 

              Optimale gezondheid kan behouden blijven en een breed scala aan ziekten kunnen verbeteren of zelfs genezen door het lichaam optimale hoeveelheden nutriŽnten te    

              verschaffen.   http://www.amsterdamkliniek.nl

          

           

Andere selectieve verantwoorde video over gezondheid en ziekte zullen nog volgen, met name over natuurlijke voedingsstoffen en kruiden die krachtige werking hebben op onze gezondheid en die geneeskrachtige werking hebben op diverse ziektes.

 

 

Inspired by Nature.

                             Driven by Science.

                                                                    Passionated by Nutrition.

Home    

Natuurlijk Herstel. Altijd beter! 

Lukas T.S. Tjan

  • Voedingsadviezen

  • Nutrition Development

  • Complementaire geneeskunde

  • Marketing Voeding & CAM

© Science for Life. 2001-2011. Deze homepage is gemaakt door Mandala Communicatie, www.mandalacommunicatie.nl   

Op deze homepage berust een copyright. Voor meer info kunt u e-mailen naar info@scienceforlife.eu 

Voor alle op deze homepage vermelde informatie geldt de algemene disclaimer.