De symptomen en gevolgen van verzuring (Acidose)

De Chinese geneeskunde weet al duizenden jaren lang: "Wat de nieren en blaas niet kunnen uitscheiden, dat moet de darm uitscheiden. Wat deze echter niet kunnen uitscheiden, dat moeten de longen doen. Als alle tezamen niet genoeg giftstoffen kunnen uitscheiden, dan moet de huid inspringen. En als tenslotte de huid niet meer kan uitscheiden, leidt dat tot de dood"
 

Verzuurd zijn

Verzuring betekent letterlijk 'het zuurder worden van iets'. Het woord verzuring wordt vaak gebruikt in het kader van milieuvervuiling en de zure regen, maar wat ook erg belangrijk is, is de balans van zuur en base (alkalisch) in ons lichaam. Het ligt voor de hand, maar er zijn nog maar heel weinig wetenschappers die de studies van het organisch evenwicht van zuur-base van ons lichaam onder de knie hebben. Verzuring of Acidose - de medische term betekent een te hoog zuurgehalte van het bloed door ophoping van zuur in het bloed of verdwijnen van bicarbonaat uit het bloed (metabole acidose) of door ophoping van kooldioxide in het bloed als gevolg van een slechte longfunctie of langzame ademhaling (respiratoire acidose) - is dus geen alternatief begrip en wordt gewoon in alle medische handboeken zoals Merck Manual vermeld. Helaas wordt er door de reguliere en complementaire geneeskunde te weinig aandacht aan dit kardinale problematiek geschonken en daarom wordt het belang van uitgebalanceerde zuur-base evenwicht niet op de juiste waarde door specialisten en medici ingeschat.

 

We weten dat de verzuring van bodem of water een gevolg is van de uitstoot - een verzamelnaam voor stikstofmonoxide en stikstofdioxide - ammoniak en organische stoffen. Deze verzurende stoffen komen via lucht of water in de grond terecht. Ze tasten dus rivieren, meren en water en uiteindelijk mens en dier en de planten aan door hogere zuur- en aluminiumconcentraties. De stoffen dringen via bladeren en wortels in planten en bomen, waardoor deze vatbaar zijn voor ziekten. De te hoge concentraties nitraat in het drinkwater en in de grond is zeer schadelijk voor mens en dier en de vegetatie.

Eiwitten gaan klonteren in een zure vloeistof. Omdat het bloed veel eiwitten bevat doet het lichaam er alles aan om de pH van het bloed neutraal te houden (pH = 7), dit is de zgn. zuur-basen balans. Het neutraal houden van de pH van het bloed doet het lichaam o.a. met mineralen. Bevat voeding te weinig mineralen en vitamines dan worden deze onttrokken aan de zgn. basendepots (haarbodem, tanden, botten en weefsels).

Zuren en basen zijn feitelijk elkaars tegenpool. Afzonderlijk zijn ze giftig, tezamen neutraliseren zij elkaar. Een overschot aan zuren levert moeilijkheden op, omdat zij alleen door (alkalische) basen onschadelijk kunnen worden gemaakt. Te veel basen geven nooit problemen, omdat zij zich binden aan het koolzuur wat wij uitademen. Onze bloed is van nature alkalisch en het lichaam zal ook altijd proberen dit zo te houden. Dreigt dit mis te gaan, dan spreekt men van bloed acidose, een dodelijke zaak, waartegen het organisme onmiddellijk aan de noodrem trekt. Er worden dan zogenaamde "noodbasen" vervaardigd uit eiwitten die toevallig voorhanden zijn, ook uit onze eigen weefsels. Het nadeel van deze extra eiwitverbranding is dat zich  opnieuw zuren vormen. Uiteindelijk plegen de zuuroverschotten (urinezuren) aanslagen op ons organisme. Ook suikerziekte jicht en reuma worden voor een groot deel door deze vorm van acidose veroorzaakt. Weefsels raken aangetast, degenereren en functioneren steeds slechter. Men komt in een vicieuze cirkel terecht.

 

Gevolgen

Een goede zuurgraad in het lichaam is ťťn van de meest kritische factoren of voor een goede gezondheid. Tijdens de stofwisseling worden voortdurend zure eindproducten gevormd. Kleine schommelingen in de pH-waarde kunnen drastische veranderingen van het metabolisme in de cellen tot gevolg hebben en zo storingen veroorzaken.

Het is dus van het grootste belang dat de pH waarde van ons bloed stabiel blijft, een pH waarde van 7,2 in plaats van 7,4 heeft de dood tot gevolg. Ons lichaam kent gelukkig vele manieren om een afwijkende pH te voorkomen waarbij de longen en de nieren een belangrijke rol spelen.

Vele ziektes (met name auto-immuunziektes oftewel chronische ziektes) worden door het verkeerd functioneren van je eigen afweersysteem veroorzaakt. Vergelijk een leger die eigen leger aanvalt omdat zij niet herkennen wie de vijanden en hun eigen soldaten zijn, omdat zij bij voorbeeld dezelfde tenue hebben of de houding hebben alsof zij de vijanden zijn etc etc. Hoe komt het dat het immuunsysteem niet herkennen wat goed en slecht is? Volgens de nieuwste inzichten en studies prolifereert het immuunsysteem door te zure milieu in ons lichaam met name in ons darmstelsel, omdat ons lichaam in het algemeen met name onze darmflora het beste functioneren in een gebalanceerde zuur-base milieu; de verhouding tussen base- en zuurvormende voedingsmiddelen zou ongeveer op 75% - 25% moeten liggen maar helaas is het omgekeerde vaker het geval, met alle gevolgen van dien ...In een zuurmilieu functioneren onze goede darmbacteriŽn (minimaal 500 soorten en in aantal 10Ļ4 bacteriŽn, 10 x zoveel dan onze menselijke cellen ) die voor de opname van onze voedingsstoffen regelen en voor 75% ons immuunsysteem bepalen, veel slechter. Het zorgt o.a. voor de ontsporing van het immuunsysteem, waardoor chronische ziektes waaronder allergie het gevolg is.

Bevat je voeding gedurende langere tijd onvoldoende mineralen en vitamines (althans te weinig opgenomen), dan worden zoveel voedingsstoffen uit uw lichaam onttrokken dat het lichaam ziek wordt. In eerste instantie worden mineralen onttrokken aan weefsels, botten, tanden en de haarbodem.

De eerste symptomen zijn o.a. cariŽs, haaruitval, allergie, huidklachten, vermoeidheid, migraine etc. Indien er nog meer mineralen aan het lichaam onttrokken worden ontstaan ernstigere ziektes. 

 

Voeding en pH

De Zweedse biochemicus prof. dr. Ragnar Berg (1875 - 1956) mag beschouwd worden als de grondlegger van de kennis van het zuur-base evenwicht in de voeding. Hij ontwikkelde een theorie over de optimale verhouding tussen de hoeveelheid voedsel met een zuren-overschot en met een basen-overschot.

Ragnar Berg ging uit van het feit dat metalen oxideren wanneer ze in water met zuurstof in aanraking komen. De metalen vormen door deze oxidatie basen, terwijl niet-metalen dan zuren vormen. Vervolgens kwantificeerde Ragnar Berg de effecten daarvan in voeding.

De vrije zuren zoals appelzuur, citroenzuur, melkzuur en ascorbinezuur uit voeding hebben weinig of geen invloed op de zuur-base balans. Alle zuur smakende producten hebben een basenoverschot.

 

In eerste instantie wordt de pH van de urine lager om het zuur uit het lichaam te krijgen. Krijgt het lichaam gedurende langere tijd onvoldoende mineralen, dan verzuurt het bloed.

Op de lange termijn leidt een tekort aan voedingsstoffen tot diverse ziektes. Hieronder is in een tabel weergegeven in welke volgorde mineralen aan het lichaam worden onttrokken om een tekort aan voedingsstoffen in de voeding te compenseren.

Tekort aan mineralen leidt tot:
0-5 jaar 5-29 jaar 30-40 jaar 50-59 jaar 60 jaar en meer
Alle mineralen-voorraden zijn gevuld. Mineralen onttrokken aan de haarbodem en de melktanden. Bloedvaten, kraakbeen en gewrichten zijn gedeminerali-seerd, en de klierwerking is verstoord Huid en nagels
zijn gedeminera-liseerd en klieren zijn verbrand
door zuren.
Beendergestel en gebit gedeminera-liseerd, klieren werken niet meer, hersenfuncties worden verstoord.
Gevolgen:
 
 
 
 
Lichaam is vrij van zuren en gifstoffen Lusteloosheid, Uitputting, Haaruitval,
CariŽs, Verstopping, Diarree, Huiduitslag,
Acnť,
Cellulitis,
Koude of zweet voeten,
Hoofdpijn, Migraine,
Wit aangeslagen tong,
Geen eetlust, Vraatzucht, Hyperactiviteit, Maagzuur
Allopecia Areata, Pigmentvlekken, Allergie, Aambeien, Arteriosclerose, Hoge Cholesterol, Hoge bloeddruk, Verstoring v.d. bloedsomloop Spataders,
Artritis,
Artrose, Aandoeningen v.d. tussenwervel-schijven,
Reuma, Jicht, Spierspanning, Kramp
Ouderdomsvlekken, Botontkalking, hartinfarct, Klierziektes,
Maag/darmziektes Alvleesklier-stoornissen,
Open been, Leverbeschadiging, Nier- en galstenen
Parkinson, Alzheimer, Beroerte,
Grijze staar, Groene staar, Oorsuizingen, Gehoorproblemen

Bij het onttrekken van mineralen uit de lichaamsweefsels ontstaan afvalstoffen, slakken genaamd. Deze slakken worden opgeslagen in de weefsels en hieruit verwijderd als het lichaam voldoende mineralen en water binnen krijgt. Een langdurig tekort aan mineralen heeft tot gevolg dat slakken in de weefsels opgeslagen blijven en hier de celstofwisseling belemmeren. Zo komt het lichaam in een neerwaartse spiraal van steeds verdere verzuring.

Opmerking: Het verzuren van het lichaam leidt niet tot alle hieronder genoemde symptomen. Ieder lichaam is anders en iedereen heeft andere lichamelijke zwaktes. Zo kan de een snel hoofdpijn of migraine ontwikkelen terwijl een ander bijvoorbeeld gevoeliger is voor tandbederf.

Zuur-base balans       De symptomen en gevolgen van verzuring     Tabel zure en alkalische voedingsstoffen     pH waarde van het bloed

    

Bloedonderzoek     Gezondheid door ontzuring volgens Dr. Renate Collier

 

Inspired by Nature.

                             Driven by Science.

                                                                    Passionated by Nutrition.

Home    

Natuurlijk Herstel. Altijd beter! 

Lukas T.S. Tjan

  • Voedingsadviezen

  • Nutrition Development

  • Complementaire geneeskunde

  • Marketing Voeding & CAM

© Science for Life. 2001-2012. Deze homepage is gemaakt door Mandala Communicatie, www.mandalacommunicatie.nl   

Op deze homepage berust een copyright. Voor meer info kunt u e-mailen naar info@scienceforlife.eu 

Voor alle op deze homepage vermelde informatie geldt de algemene disclaimer.