Bij het bekijken van deze website gaat de gebruiker ermee accoord dat hij gebonden is aan alle voorwaarden zoals in deze waarschuwingen en disclaimer uiteen zijn gezet. De informatie op deze site is ondermeer gericht op en bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg; artsen, natuurgeneeskundigen, therapeuten en andere zorgverleners. 

Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als medisch advies bedoeld voor de patiŽnt. Daarvoor moet u naar een arts of therapeut gaan.
De diagnose en behandeling dient te geschieden onder de verantwoordelijkheid van een gezondheidsprofessional. Hoewel wij bij het samenstellen van de informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten, kunnen wij voor direct of indirect geleden schade die het gevolg zou kunnen zijn van het toepassen van de informatie en/of het wel of niet aanbieden van bepaalde informatie, geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

Deze pagina's zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch Science for Life. noch de auteurs stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

Niets uit deze uitgave mag na 2001 worden verveelvuldigd voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Science for Life c.q. Lukas T.S. Tjan. De copyright van alle artikelen en overige geschreven tekst in deze websites is en blijft van Lukas T.S. Tjan.

Voor suggesties en op- en aanmerkingen houden wij ons gaarne aanbevolen.

Inspired by Nature.

                             Driven by Science.

                                                                    Passionated by Nutrition.

Home    

Natuurlijk Herstel. Altijd beter! 

Lukas T.S. Tjan

  • Voedingsadviezen

  • Nutrition Development

  • Complementaire geneeskunde

  • Marketing Voeding & CAM

© Science for Life. 2001-2011. Deze homepage is gemaakt door Mandala Communicatie, www.mandalacommunicatie.nl   

Op deze homepage berust een copyright. Voor meer info kunt u e-mailen naar info@scienceforlife.eu 

Voor alle op deze homepage vermelde informatie geldt de algemene disclaimer.